Umbrohu tõrje

Umbrohuks nimetatakse neid taimeliike, mis kasvavad haritud maal, kuid ei ole inimese poolt kasvatatud. Umbrohi ei ole liigiomane tunnus vaid määratleb taimi nende kasvupaiga järgi. See tähendab, et paljud liigid, mis on mahepõllunduse seisukohalt umbrohud, et pruugi olla umbrohuks intensiivpõllundusele.