Kärbeste tõrje

Iga kärbes kannab pärast väljaheidetel või jäätmetel viibimist oma kehal umbes kuut miljonit mikroorganismi. Düsenteeriat ja muid sarnaseid haigusi tekitavad bakterid ei seedu kärbse sooltorus, vaid väljuvad sealt täiesti elujõulistena. Seepärast on võitlus toakärbsega ja hügieeninõuete järgimine väga olulised soolenakkuste ennetamisel.

Pesade asukohad:  Inimeste poolt köetavas ümbruses. Sõnnik, fekaalid, igasugune praht on ka toakärbse toitekeskkonnaks. Sellele lisaks meelitavad neid ka kanalisatsioonitorud.

Elutsükkel:  Täiskasvanud kärbeste eluiga on 15-20 päeva, kuid võivad elada kuni 2 kuud. Ilma toiduta suudavad elada vaid kolm päeva. Toidu, eriti suhkru kättesaadavus pikendab kärbeste eluiga.

Tekitatav kahju:  Kärbes on haigustetekitajate mehhaaniline edasikandja. Kärbeste munad on peaaegu nähtamatud ning alla neelates võivad tekitada soolemürgitust. Eriti väikelastel.

Tõrjete sagedus:  Vastavalt vajadusele.

Tõrjeks vajalikud tingimused: Esialgu tuleb teha kindlaks piirkonnad, kus harilik toakärbes paljuneda saab. Vajalik on elimineerida pinnad, mis on toakärbeste atraktantideks ja kus nad sigida saavad. Toakärbeste siseruumidesse sissetungimise takistamiseks hoida uksed, aknad ja ventilatsiooniavad kinni. Teised sisenemisavad katta võrkude või sulgeda tihenditega.

Vead, mida tehakse:  Puudulikud sanitaartingimused.

Milliseid vahendeid kasutame ja kui kiirelt need toimivad?  Üsna tõhusad on ultraviolettlamp ja ka kärbsepaber. Massilise esinemise korral on õigustatud ka pritsimine kiiretoimeliste preparaatidega, mis võtab suurema massi maha.