Kasulikku infot

Miks eelistada professionaalset tõrjet?

 1. Kahjurite tõrje eeldab profesionaalseid teadmisi, mis annavad kindlama garantii, et tõrjest on ka kasu. Eriti riskantne on teha ilma eelteadmisteta näiteks vaaraosipelgate tõrjet.
 2. Profesionaalne tõrje on kindlasti odavam kui ise katsetades.
 3. Professionaalsed vahendid on enamasti ohutumad ja efektiivsemad kui jaevõrgus saadaolevad vahendid.

Miks teha korteriühistus tõrjet organiseeritult ja üheaegselt?

 1. Üheaegne tõrje tagab kõigi korterite töötluse üheaegselt ja samade vahenditega. Sageli arvatakse paljudes ühistutes, et olmeparasiitide hävitamine on igaühe enda mure. Selline suhtumine tekitab olukorra, et üks korter hävitab näiteks prussakaid täna, teine homme, kolmas ülehomme jne. – üks kasutab ühte vahendit, teine teist jne. Antud juhul prussakate migratsioon on aga väga suur ja kiire ning sellise organiseerimatu tõrje korral aetakse nad ainult ühest korterist teise. Eriti hästi liiguvad nad maja korterites vertikaalsuunaliselt. Samuti on parasiitidel organiseerimatu tõrje korral suur immuunsuse tekkimise oht tõrjevahenditele.
  NB! Eriti ohtlik on jätta igaühe enda hooleks vaaraosipelgate tõrje.
 2. Ühiselt tõrjudes on tõrje hind tunduvalt odavam.
 3. Tõrjefirmaga sõlmitud hooldusleping tagab tehtud töödele garantii ja parasiitide kollete uuesti ilmumisel nende õigeaegse likvideerimise.
 4. Näriliste tõrjel on tihti vaja kasutada proffesionaalseid abinõusid.

Elamu- ja korteriühistutele

Kuna paljudes elamutes on suureks probleemiks olmeparasiidid (prussakad, sipelgad, lutikad, kirbud jne.) ja närilised ning nende lokaalne tõrje ei anna tavaliselt oodatud tulemusi, otsustas 13 aastase tõrjekogemusega Tomson OÜ tulla turule uue tootega. Pakume Teile kompleksset hoolduslepingut mis sisaldab:

 1. Näriliste tõrje kord kvartalis
 2. Olmeparasiitide tõrje terves hoones (kaasa arvatud keldrid, koridorid ja prügišahtid) vastavalt vajadusele.
 3. Prügišahtide ja prügikastide desinfektsioon vähemalt 2 korda aastas.

Miks on kompleksne hooldusleping Teile kasulik:

 1. Hooldusleping tagab olmeparasiitide tõrje üheaegselt kõigis korterites ja üldkasutatavates ruumides. Sellisel juhul on kindel et maja saab olmeparasiitidest puhtaks.
 2. Hooldusleping tagab olmeparasiitide tõrje järjepidevuse. See tähendab et kõik uued kolded likvideeritakse õigeaegselt.
 3. Hooldusleping on teile ka rahaliselt kasulik, sest kohe on vaja maksta ainult 25% aastase lepingu kogumaksumusest, ülejäänud summa makstakse aasta jooksul vastavalt maksegraafikule (soovitavalt kord kuus).
 4. Hoolduslepingu pikendamisel jätkub sama maksegraafik. See tähendab et teisel aastal on hooldusleping 25% odavam.
 5. Kui 12 kuu jooksul ei ole olmeparasiitide (v.a näriliste) tõrjet vaja olnud (koldeid pole esinenud) väheneb makstav summa 25%. Ja järgmise 12 kuu pärast veel 25%.

Miks lasta koos teistega teha tõrjet, kui minu korteris parasiite ei ole?

 1. Ka kõige puhtamasse korterisse võivad sattuda üksikud läbirändajad.
 2. Kuna näiteks prussakas on öise eluviisiga, ei pruugi me teda kaua aega märgatagi.
 3. Pärast tõrjet naabrite juures parasiitide migratsioon kindlasti suureneb, kuid ühine tõrje annab teile pikaajalise kaitse ka edaspidiste rünnakute eest.

Miks on vaja teha tõrjet terves korteris, kui prussakad on ainult köögis?

 1. Ka kõige puhtamasse korterisse võivad sattuda üksikud läbirändajad eriti soojatorude ümbrusest.
 2. Pärast tõrjet võib osa prussakaid kolida tuppa ning poetada sinna mõne munakookoni, hakates seal paljunema.

Kas tõrje on ohtlik lastele ja koduloomadele?

 1. Enamus prtofessionaalseid tõrjevahendeid on ohutud inimestele ja koduloomadele.

Kui ma teen remonti, millal oleks parim aeg tõrje tegemiseks?

 1. Parim aeg tõrje teostamiseks on siis, kui kõik, mis on planeeritud lõhkuda ja välja viia on välja viidud ja remonditöödega ei ole veel alustatud.