Näriliste tõrje

Närilised võivad isegi üksikute isenditena teha hulgaliselt kahju – juhul kui nad ei söö nälja pärast, on neil loomupärane vajadus närida. On olnud juhtumeid, kus rotid on läbi närinud elektrikaablid ning tekitanud seetõttu tohutult suurt kahju. Nende levimist käepäraste vahenditega on keeruline takistada ja sellepärast ongi vajalik pöörduda asjatundja poole, et nendest täielikult vabaneda.

Pesade asukohad:  Närilisi kohtab sageli elu- ja tootmisruumides, loomakasvatusehitistes, põldudel, aedades ja teistes kohtades.

Elutsükkel:  Närilised toovad aastas kuni 20 järglast (heades tingimustes kuni 40). Rotid elavad kolooniatena. Neil on väga selgelt välja kujunenud hierarhia – juht (kõige suurem ja tugevam), ihukaitsjad ja töölised.

Tõrjete sagedus:  Pidevalt, vähemalt 2 korda aastas ka siis, kui närilist ei esine.

Tekitatav kahju:  Peale otsese kahju toiduaineid hävitades ja rikkudes, on nad paljude ohtlike haiguste edasikandjad.

Tõrjeks vajalikud tingimused: Ligipääs kõikidele ruumidele.

Vead, mida tehakse:  Suurim viga, mida tehakse on see, et katkestatakse tõrje järjepidevus. Mürksöödad peaksid olema väljas pidevalt, ka siis, kui parasjagu näriliste probleeme ei ole.

Vahendid, mida kasutame ja kui kiiresti need mõjuvad:  Võib aega võtta enam kui 10 päeva, enne kui rotid tundmatut sööta maitsta usaldavad. Kõigepealt saadetakse karjast kõige nõrgem toitu proovima. Teised rotid jälgivad teda 6 tundi. Kui temaga selle aja jooksul midagi ei juhtu, söövad toitu ka teised rotid.

Tänapäevased pika toimega mürgid toimivad alles mitme päeva pärast, siis rotid enam ei mäleta, mis kaaslase hukkumise põhjustas.